Mindestue

mindestue
 Mindestuen || Klik for stort billede

Mindestue for Ole M. Rasch, der var portrætmaler på glas, en sjælden specialitet i Danmark.

Han var af præsteslægt, hvilket familiens møblement også bærer tydeligt præg af, med bl. a. sekretær og skrivepult. Hans mindestue er et typisk eksempel på et embedsmandshjem fra H. C. Andersens tid.

I stuen ved siden af, vises møbleringen i et gårdmandshjem fra samme tid, med bilæggerovn, stole med halmsæder, dragkiste, og slagbord med huspostillen (prædikensamling) til familiens opbyggelse.

storstue
Storstuen || Klik for stort billede

Storstuen med møbler fra 1900-tallet, oliemalerier og et udvalg af gårdmalerier af de 3 kendte gårdmalere:

J.S.C. Petersen, Biersted ( 1857-1927 )
P. J. Pedersen Ulsted - "Skryds Peter"
( 1892-1962 )
og David Guldberg, Biersted ( 1899-1982 )

En større udstilling af gårdmalerier vises i Sundby Samlingernes Lokalhistoriske Arkiv i Hvorupgård skole.

 

 

 

Den blå mølle
Klik for stort billede

Den blå Mølle i Lindholm

Lå hvor den nuværende gade, Mølleageren, ligger i dag.

Nedrevet ca. 1910.

 

 

 

 

barselspotte

Barselspotte fra Røgilds pottemageri i Nørre Uttrup. Dateret ca. 1885
|| Klik for stort billede

Nr. Uttrup Pottemagere

Pottemagerhåndværket var i 1800-tallet et særkende for Nr. Uttrup. I midten af 1800-tallet var der en halv snes pottemagerværksteder i Nr. Uttrup, men ved århundredskiftet var håndværket under forandring og antallet af værksteder mere end halveret.

Når man i dag taler om pottemagere i Nr. Uttrup, er det først og fremmest Valdemar Pedersens værksted, Hjørringvej 59 og

Røgilds lervarefabrik på Hjørringvej 61, man tænker på. Valdemar Pedersens værksted fungerede i 2 generationer fra 1882-1959.

Røgilds lervarefabrik er den ældste og den længst bestående i 5 generationer fra 1837 til 2000.

Lertøj til husholdningsbrug var kendt og efterspurgt i vide kredse og blev solgt i nær og fjern. Der blev forhandlet lertøj på det ugentlige marked på Nytorv i Aalborg og på de årlige sommermarkeder bl.a. Hjallerup marked.

 

 

lertøj

Eksempler fra Valdemar Pedersens pottemageri, Nørre Uttrup,  ca. 1925
|| Klik for stort billede

Andre afsætningskanaler var de såkaldte krejlere, der opkøbte lervarer på værkstedet og solgte for egen regning. Denne handel var både til lands og til vands. Pæreskuderne, der kom til Limfjordsbyerne med frugt og grønt, tog ofte lertøj med retur.

Lervarerne blev fragtet ud til skuderne i fladbundede kåge, der kunne lægge til på engene ud for landsbyen. Det er muligvis forklaringen på, at man træffer
Nr. Uttrup lertøj på museer og hos antikvitetshandlere landet over. Især Røgilds barselspotter er efterspurgte.

 

 

Kjællingestenen

Kjællingesten || Klik for stort billede

Kjællingestenen, der er fundet nord for Kammerdalshøjene, skulle ifølge folkeoverleveringerne være sat over en heks, som var manet i jorden på dette sted. Gik man om natten rundt om stenen, var det som om man blev prikket under fødderne med en kniv eller saks.

Ejeren af Hvoruptorp, tog i 1928 stenen med hjem til gården, hvor den tjente som stolpe til en slibesten.

Da Urtehaven blev anlagt i 1977, fandt Kjællingestenen en blivende plads i stensamlingen ved den gamle Raschgård.