Sidste nyt

 

Fredag ​​​​den 11. august  åbnede Sundby Samlingerne udstilling om fodboldlegenden Henning Jensen.
Man kan på udstillingen følge Henning Jensens indflydelse fra starten i NB som syvårig, til det sluttede, hvor han startede, nemlig i Nørresundby.
Endvidere kan man se den rørende film om Hennings karriere, varighed 6 minutter.
Indvielsen blev foretaget af borgmester Lasse Frimand Jensen, og der var mange besøgende, mennesker, der havde kendt Henning Jensen fra barnsben
og spillet fodbold med ham i boldkluben. Henning Jensens datter Susanne og hans barnebarn, der er bosiddende i Spanien, deltog ligeledes.

På Henning Jensens fødselsdag den 17. august blev en statue af ham afsløret på Henning Jensens Plads på Stigsborg Parkvej. Her var der mange tilskuere til
arrangementet, hvor der bl. en. var taler af borgmesteren, af tidligere fodboldspiller Allan Simonsen og en spansk fodboldspiller.
Pladsen er absolut også et besøg værd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

byvandring 

Stor interesse for lokalhistorien i Nørresundby.

Sundbysamlingernes byvandring mandag den 20. september blev noget af et tilløbsstykke! 130-150 interesserede sundbynitter og naboer mødte frem ved Sundbysamlingerne i Gl. Østergade 8.

Programmet var annonceret som en byvandring i det centrale Nørresundby og efterfølgende kaffe i samlingers lokaler.

Guidernes røst blev sat på prøve med at kommunikere med at lagre grupper gennem ruten. „Egentlig havde vi regnet med at kunne følges ad og supplere hinanden; men det dejligt store fremmøde bevirkede at vi måtte dele os i til grupper ”, siger Henning Berthelsen og Orla Hav, der på samlingernes vegne havde tjansen som guider.

Det blev til både historien langt tilbage, helt fra Vikingernes bosætning på Lindholm Høje til bebyggelserne rundt om Torvet/Brotorvet med eksempler på højklasse funkis byggeri fra 30´erne og naturligvis trafikens udvikling med stadige investeringer for at fastholde udviklingen i byområdet.

Ud over historiske fakta blev der også plads til „gode historier“ med indslag om kendte og ukendte, der havde beriget byens historie fra Frederik den 8. over Erica Voigt til „byens sidste sherif”, Nyborg.

Arrangørernes mål med arrangementet var at formidle lokalhistorien og glæden ved at have rødder i et område i kraft af at kende historien og historierne bag den ved den egn man har valgt at bo i.

Begge dele blev opfyldt og over kaffen blev der rig lejlighed til at udveksle mindre og krydre dem med personlige oplevelser fra byen.

En nytilflytter, satte ord på ved at sige: „Vi er nye i byen og det er rigtig spændende og dejligt at få en indføring i historien bag det bysamfund, vi er blevet en del af og som boligmæssigt har mange kvaliteter og nu kender vi også. . . . . . lidt til historierne opgave.

Sundbysamlingerne siger tak for den store interesse og vil tage bestik af fremtidige initiativer til at udbrede kendskabet til lokalhistorien.

 

Bryggergaarden åbner ny udstilling .

Bryggergården har 1. april 2022 åbnet ny udstilling, der viser nyere og ældre malerier af kendte og ukendte kunstnere, alle med tilknytning til Nørresundby, samt fotografier fra det gamle Nørresundby.


"Fest og Farver" i Løvvangen.

 Sundby Samlingernes deltog den 4. september 2022 i Løvvangens årlige arrangement: „Fest og farver”.

Fest og farver er en tilbagevendende aktivitet i Løvvangsområdet med Boligselskabets afdeling 12 som initiativtager.

Formålet er at få beboerne ud af deres lejligheder for at møde hinanden, opleve hvilke aktiviteter, der er mulighed for i lokalområdet, og for at det foreningsliv, der findes, kan finde nye deltagere. Foreninger uden for lokalområdet er velkomne, og således gjaldt det også for Sundby Samlingerne.

Som præsenteret for bestyrelsen deltog Sundby Samlingerne i Fest og farver med „en stand” dvs. en budcykel, et banner, 7 effekter fra samlingerne og en konkurrence om, hvad disse effekter hed, eller hvad deres funktion havde været.

Det kom der mange fornøjelige samtaler ud af. Jeg alt deltog ca. 500 i „Fest og farver”, ikke alle men en pæn stor del af vejen forbi vores bod. Tak for hjælp fra „Løvvangens Samråd, Kvarterets Hus” og ikke mindst samlingernes kvikke repræsentanter for at finde passende effekter. En del unge gav udtryk for, at de havde lært meget ved at deltage.

De fik et indtryk af, hvad Sundby Samlingerne er og blev oplyst om deres muligheder for at besøge samlingerne.

35 afleverede et udfyldt konkurrenceskema. 3 modtog et gavekort til Bog og Idé som præmie. Ved udtrækningen blev Samlingerne eksponeret for alle gæster ved Fest og farver.